محاسبه ی هوشمند شارژ ساختمان

با استفاده از این سیستم میتوانید مقدار شارژ ماهیانه هر واحد از ساختمان خود را محاسبه کنید. ( جشنواره جوایز آچارما ویژه شارژ ساختمان ) 3 دستگاه آب سرد کن . کمک هزینه شستشوی نمای ساختمان به مبلغ 500 هزار تومان برای 2 نفر . کمک هزینه دوربین مداربسته به مبلغ 500 هزار تومان برای 2 نفر .

بزن بریم

0$

با سپاس؛ کارشناسان آچارما در اولین فرصت با شما تماس میگیرند

نوع کاربری ساختمان

نوع کاربری

باید آیتم را انتخاب کنید تا بتوانید ادامه دهید

گام بعدی

نظافت در ماه

تعداد درخواست نظافت در ماه

- +
1

تعداد طبقات با احتساب پارکینگ

تعداد طبقات با احتساب پارکینگ


محاسبه ی تعداد طبقات با احتساب پارکنیگ

- +
1

نظافت در ماه

تعداد درخواست نظافت راه پله و مشاعات در ماه


تعداد درخواست نظافت در ماه

- +
1

نظافت مشاعات استخر

تعداد درخواست نظافت مشاعات استخر

باید آیتم را انتخاب کنید تا بتوانید ادامه دهید

گام بعدی

آسانسور

اطلاعات مربوط به آسانسور ساختمان خود را انتخاب کنید

- +
1

تعداد آسانسور

تعداد آسانسور

- +
1

تعداد توقف

تعداد توقف آسانسور


آسانسور


محاسبه هزینه آسانسور

باید آیتم را انتخاب کنید تا بتوانید ادامه دهید

گام بعدی

موتور پمپاژ آب


- +
1

تعداد موتور پمپاژ آب

تعداد موتور پمپاژ آب


محاسبه تعداد موتور پمپاژ آب

باید آیتم را انتخاب کنید تا بتوانید ادامه دهید

گام بعدی

واحدها

تعداد واحدها

- +
1

تعداد واحدها

تعداد واحدها


محاسبه تعداد واحد

باید آیتم را انتخاب کنید تا بتوانید ادامه دهید

گام بعدی

نگهبان ساختمان

تعداد نگهبان ساختمان

- +
1

تعداد نگهبان

تعداد نگهبان

باید آیتم را انتخاب کنید تا بتوانید ادامه دهید

گام بعدی

قیمت نهایی

هزینه ی نهایی براورد شده - هر واحد:

پیش فاکتور

توضیح اطلاعات تعداد قیمت
تخفیف :
همه :

سفارش میدم